Biuro Obsługi Zamówień 33 497 77 77 lub sklep@polimet.com.pl

Koszyk

Warunki i koszty dostawy

 

1. Dostawa towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.

2. Opłata za przesyłki krajowe o wadze do 30 kg wynosi 15 zł netto (18,45 zł brutto).

3. W przypadku przesyłek niestandardowych, tj. o dużych parametrach gabarytowych lub zawierających towary umieszczone na palecie, Klient zostanie poinformowany o konieczności indywidualnej wyceny kosztu transportu. Automatycznie zostanie wysłane zapytanie do obsługi sklepu w celu określenia kosztu przesyłki. Klient otrzyma mailem link z oszacowaną wartością kosztów transportu. Składając zamówienie Klient akceptuje koszty dostawy.

4. W przypadku przesyłek zagranicznych Sprzedawca kontaktuje się z zamawiającym przed realizacją zamówienia celem ustalenia sposobu oraz kosztów dostawy.

In the case of foreign shipments, the seller contacts the ordering party before the order is processed to determine the method and costs of delivery.

5. Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000 zł netto sprzedający pokrywa koszty dostawy.

6. Darmowa przesyłka nie obowiązuje przy zamówieniach:

- powyżej 30 kg,

- gdy gabaryt przesyłki jest niestandardowy

- przesyłka musi być wysłana na palecie.
 

Darmowa wysyłka jest realizowana tylko na terenie Polski.

7. Jeśli nie wszystkie zamówione artykuły są dostępne w naszym magazynie i zamówienie jest realizowane partiami, koszty doliczane są do każdej wysłanej partii chyba, że kwota zamówienia gwarantuje darmową wysyłkę.

8. Odbioru osobistego można dokonać w siedzibie firmy POLIMET S. Kij spółka jawna, ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała. W przypadku odbioru osobistego istnieje możliwość płatności kartą.

9. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary  związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie  Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie  miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

10. Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.